Szukaj

Projektowanie sieci komputerowych
28.02.2023

Wszystkie elementy wchodzące w skład szeroko pojętej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość komunikowania się ze sobą. Z tego powodu podłącza się je do lokalnej sieci komputerowej (LAN), która pełni funkcję podobną do układu nerwowego. Służy do wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, systemami oraz programami. Musi być m.in. wydajna i dobrze zabezpieczona, dlatego jej wdrażanie zawsze poprzedzają prace związane z projektowaniem. W artykule specjaliści naszej firmy BSS wyjaśniają, co obejmują takie projekty – zapraszamy do lektury!

Czym jest sieć komputerowa LAN?

Na początek warto wyjaśnić to pojęcie, które dotyczy systemu umożliwiającego komunikację pomiędzy przynajmniej dwoma urządzeniami. Sieć komputerowa LAN (z angielskiego „Local Area Network”) jest przewodowa i ma charakter lokalny, a więc obejmuje zasięgiem stosunkowo niewielki obszar. Oznacza to, że projektuje się ją np. w celu połączenia ze sobą wszystkich komputerów i drukarek zlokalizowanych w jednym pomieszczeniu bądź budynku. Dzięki temu ich użytkownicy mogą m.in.:

  • dzielić się danymi,
  • korzystać ze wspólnych zasobów sieciowych, w tym pracować zdalnie na tych samych plikach,
  • komunikować się między sobą,

Pewną odmianą sieci komputerowej LAN jest WLAN. Dodatkowa litera w skrócie pochodzi od angielskiego słowa „wireless”, czyli „bezprzewodowy”. W tym przypadku projekt zakłada łączenie się urządzeń bez użycia kabli, np. poprzez WiFi lub, rzadziej, Bluetooth.

Jakie są cechy dobrej sieci komputerowej LAN?

Niewątpliwie wspomniane już wydajność działania oraz bezpieczeństwo są w tym przypadku absolutnie priorytetowe. Pierwsza z cech bezpośrednio przekłada się na sprawność działania infrastruktury informatycznej. Wymiana danych powinna przebiegać w sposób płynny, co ułatwia pracę poszczególnym działom przedsiębiorstwa i zwiększa jej wydajność. Projektowanie sieci komputerowych LAN musi skupiać się także na różnego rodzaju zabezpieczeniach. Chodzi tutaj przede wszystkim o ochronę przed atakami sieciowymi. Mogą one skutkować np. wyciekiem danych czy zaburzeniami w komunikacji między poszczególnymi urządzeniami wchodzącymi w skład infrastruktury.

Jednak, jak podkreślają specjaliści naszej firmy, projekt powinien obejmować także inne aspekty. Dobra sieć komputerowa LAN musi być:

  • skalowalna, czyli w razie potrzeby szybko można ją rozbudować bez konieczności ponoszenia dużych kosztów,
  • łatwa w utrzymaniu oraz zarządzaniu,
  • niezawodna – podczas projektowania należy stosować rozwiązania ograniczające ryzyko wystąpienia poważnych awarii.

Jak projektowane są sieci komputerowe LAN?

Specjaliści naszej firmy, BSS, podkreślają, że jest to proces niezwykle złożony, na który składa się wiele etapów. Przede wszystkim, aby wykonać dobry projekt sieci LAN, zacząć należy od analizy potrzeb przedsiębiorstwa. Celem jest poznanie m.in. wykorzystywanych urządzeń komputerowych i realizowanych procesów biznesowych. Trzeba także ustalić, czy w przyszłości planowane są rozbudowy systemu. Na tej podstawie można dobrać odpowiednie technologie sieciowe i dopiero od tego momentu zaczyna się faktyczne projektowanie.

Pierwszym krokiem jest zaplanowanie fizycznej sieci. W projekcie określa się konkretną topologię oraz model systemu (np. hierarchiczny) i wybiera tworzące go urządzenia. Ważny jest także dobór medium transmisyjnego – to technologia do przesyłania danych (np. połączenia bezprzewodowe lub przewodowe po światłowodzie).

W dalszej kolejności należy zająć się logicznymi kwestiami związanymi z siecią komputerową LAN. W procesie projektowania ustala się m.in.:

  • zakres adresacji IP,
  • uruchamiane usługi sieciowe,
  • technologie zabezpieczające,
  • podsieci.

Zleć specjalistom z BSS wykonanie projektu sieci komputerowej LAN!

Jak widzisz, projektowanie takiego systemu jest procesem skomplikowanym, dlatego jego realizację powinieneś zostawić w rękach specjalistów. Jeśli planujesz wdrożenie nowej sieci komputerowej LAN lub rozbudowę już istniejącej, zgłoś się do naszej firmy – Business Systems Solutions. Przygotujemy profesjonalny projekt, a następnie zajmiemy się jego wdrożeniem – zapraszamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy szczegóły usługi!